אוניברסיטת תל אביב - ממשק ניהול סיסמה למשתמש
Tel Aviv University - User password management interface
The password changed successfully
הסיסמה החדשה תכנס לתוקף בהתאם לעומס בשרתי המחשוב

הסיסמה החדשה תכנס לתוקף בהתאם לעומס בשרתי המחשוב
על מנת להשלים את תהליך החלפת הסיסמה, אנא עדכן את הפרטים האישיים שלך במערכת.
חשוב לשים לב לכך ששירות איפוס הסיסמה משתמש במס' הטלפון הסלולרי שלך, לכן יש לעדכן מספר זה במערכת על מנת להשתמש בשירות.

To complete the password change, please update your personal data.
Note that the mobile phone number you provide will be used for receiving the code needed to reset a forgotten password

בעלי קוד אוניברסיטאי, אשר מקבלים שירותי אינטרנט ב-ADSL או כבלים באמצעות אוניברסיטת תל אביב, מאשרים בזאת כי ידוע להם שנדרש שהחיבור האלחוטי ברשת הביתית יהיה מוגן באמצעות סיסמה* מפני כניסה של גורם בלתי מורשה, על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה במשאבי המחשב והפרת זכויות היוצרים של האוניברסיטה.

* הנחיות כיצד להגדיר חיבור אלחוטי באמצעות סיסמה, ניתן ע"י הגורם שנרכש ממנו הציוד האלחוטי.  

שם משתמש: LOGIN name:
סיסמה נוכחית:
שכחת את הסיסמה?
CURRENT Password:
Forgot your password?
סיסמה חדשה: 8 עד 16 תווים
חוקי בניית הסיסמה
NEW Password: 8 to 16 chars
Password rules
שוב, סיסמה חדשה: NEW Password AGAIN:
מספר תעודת זהות (9 ספרות) Teudat Zehut (9 digits)
הנני מתחייב לפעול בהתאם ל
הצהרת השימוש
I have read and accept the TAU Acceptable Use Policy

Reset Password

Pleaseclick here

לחץ כאן

יש לבחור ולענות על כל שאלות האבטחה Please choose and answer all of the following security questions