אתחול קוד מחשב למועמדים וסטודנטים

Initialization of computer code for candidates and students

סטודנטים בלבד: לאחר כשבוע מתשלום שכ''ל ניתן לאתחל את קוד המחשב
Students only: in order to operate your account, please fill this form a week after your tuition payment
ID number: מספר תעודת זהות: (ב-9 ספרות)
Date of birth: / / תאריך לידה:
Personal code: קוד אישי:
שכחתי את הקוד האישי? לחץ כאן
Forgot your personal code? Please click here